Zahvaljujem. Gospodine prvi potpredsjedniče Skupštine, kolege i gospodine ministre, Kao jedan od članova Odbora za zakonodavstvo koji je osporio ustavnosti i zakonsku usklađenost ovog predloga zakona, dužan sam da objasnim svoju motivaciju, ne zbog vas jer jedini kome treba da podnosim račune za način na koji glasam i za šta glasam su oni koji su me birali, u svakom slučaju, ali sam to dužan zbog javnosti. Osporio sam, gospodine ministre, da je ovaj zakon ustavan i da je usklađen sa zakonodavnom praksom ove zamlje, iz razloga što ste u članu 5 ovog zakona propisali da nikome pravo na visoko obrazovanje ne smije biti uskraćeno, pa ste pobrojali iz kojih razloga, stavljajući tamo da mu ne smije biti uskraćeno i iz razloga imovinskog stanja. Volio bih da je tako, gospodine ministre, ali to vam je isto onoliko istina koliko vam je istina da je osnovno obrazovanje u Crnoj Gori besplatno. Vjerujte, nema toga suda pred kojim vas ne bi bilo koji student neupisani u Crnoj Gori dobio, ukoliko ne bi uspio da se upiše na neki od besplatnih studijskih programa. Pozivajući se na ovu odrednicu, mogao bi da traži od vas da ga upišete na bilo koju fakultetsku jedinicu jer nema uslova da plati školovanje. Gospodine ministre, slažem se sa vama da niti je fakultet za svakoga, niti su svi za fakultet, ali bi, da je sreće, to pravilo trebalo da važi i onda kada smo nas dvojica bili srednjoškolci, pa bih ja čuvao ovce u Šekularu, a vi prodavali pipun po Zeti, a visokom 117 obrazovanju, vjerujte, ne bi bilo ni malo gore nego što mu je danas. To samo govori, gospodine ministre, da vi stalno o formi, a mi o suštini. Suština je, gospodine ministre, da nam je kvalitet visokog obrazovanja ispod svake mjere. Uostalom, ako nađete bilo koju od univerziteta koji postoje i egzistiraju u Crnoj Gori, meni je najžalije što je u toj poziciji državni univerzitet među onih 5.000 koji se smatraju relevantnim u svijetu, ja ću povući ovu ocjenu. Prigovorili ste mi kada sam polemisao sa vama oko kvaliteta obrazovnog sistema iz onog doba u kojem smo bili i danas. Ja sam, gospodine ministre, u političkom smislu, sa onim sistemom raskrčio još 1988. godine, kada vi nijeste smjeli ni da pomislite na to, ali u vrijednosnom nijesam ni dan danas. Mi danas, gospodine ministre, na našim univerzitetima godišnje produkujemo magistara i doktora nauka više nego što su sve univerzitetske jedinice one zemlje to radile za deset godina. Šta imamo danas? Imamo situaciju da nam doktori nauka sjede na biroima za zapošljavanje i čekaju u redu za posao kao i svi drugi. Je li to rezultat kvaliteta visoko obrazovnog sistema u ovoj zemlji? Iskreno vam govorim, obradovao sam se kao sopstvenom uspjehu, recimo od prije pola godine, uspjehu srednjoškolaca iz Srednje tehničke škole u Podgorici koji su na Festivalu nauke i robotike sa pozajmljenim robotom osvojili drugo mjesto u Bugarskoj. Dvadeset godina takvu vijest čekam sa univerziteta. Nema, gospodine ministre. Neka što nema toga nego otuda više nema ništa. Ono što je univerzitet nekad predstavljao, to je carstvo slobodne misli, kritičke misli, nezavisnosti, promišljanja, mimo kalupa i mimo stega politika. Toga više na univerzitetu Crne Gore nema i, po meni, to je pogubniji rezultat vaše politike nego sve ovo drugo što se dešava. Veoma je indikativno da su zagovornici neoliberalnog koncepta koji su smatrali da će tržište sve da riješi i te kako se netržišno priključili uz ovaj koncept da ih mi finansiramo, na taj način, gospodine ministre, stavljajući omču o vratu državnom univerzitetu, koga ste ionako prigušili do mjere da, što bi rekao David Štrmac, od miline jedva diše. Na kraju, gospodine ministre, znam da vi nemate neko visoko mišljenje o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti samo iz razloga što se ona nije povinovala onoj vašoj ideji da je izjednačite sa jednom nevladinom organizacijom. Ako vas sublimat pameti i zvanja jedne države kakav je akademija moli da ovo povučete, nemojte vjerovati nama, povjerujte njima, vratite ovo na doradu, pa se ljudski i pošteno dogovorite sa onima na koje se zakoni odnose. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech