Zahvaljujem, gospodine prvi potpredsjedniče Skupštine. Koleginice i kolege, gospodine Crnovršanin, 132 Ja u principu pozdravljam ove inovacije sa stanovišta obezbjeđenja dodatne zaštite po mogućnosti i zloupotrebe putne isprave i sa stanovišta olakšavanja procedure za dolazak do putne isprave i sa te strane zaista ne bi imao neku ozbiljniju primjedbu, moglo bi se reći čak bi ga i podržao. Ali ostalo je jedno pitanje o kome na žalost nijesam mogao zbog činjenice da to nije nadležnost odbora da sa vama raspravim na samom odboru kad smo podržali ovaj zakon, a tiče se mogućnosti zloupotrebe upravo te same tehnologije. Na ime, dobri poznavaoci savremenih tehnoloških rješenja tvrde da su otisak prsta i DNK-poslednje utočište indititeta, sve ostalo je moguće falsifikovati. Uostalom da nije ne bi velika ruska obavještajna služba prešla na stare dobre mehaničke pisaće mašine kao u doba prije trideset i četrdeset godina. Sad Vas ja pitam da li je u toj trci sa jedne strane da se savremna tehnologija iskoristi za zaštitu jedne vrste pojedinac doveden u situaciju da zbog činjenice da mu se otisak prsta nalazi u čipu nove putne isprave koja može da se izgubi, ukrade, nestane na bilo koji način, dolazi u opasnost takozvane krađe indentiteta. Ne zaboravite da onog momenta kad dobrom hakeru ostavite na raspolaganje ništa manje nego otisak prsta određene individue mogućnost zloupotrebe toga otiska su faktično neograničene. Ja znam da Vi nijeste dužni, naravno Vi u Ministarstvu unutrašnjih poslova mislite o jednoj strani ove priče i ta jedna strana nije sporna, ali na žalost ono što se dešava u svijetu, ono što se dešava ovih dana oko takozvanog zviždača iz krugova CIE, govori o tome da su gotovo svi sistemi zaštite podataka podložni prodoru, podložni pronevjeri, prodožni hakovanju takozvanom i sad kad poslednji kažem institut zaštite individualnosti, kakav je otisak prsta, učinite na ovaj način dostupnim raznoraznim maherima, švercerima i hakerima, postoji ozbiljna, i na to ukazuju oni koji ovu oblast ozbiljnije shvataju i proučavaju, znači ozbiljna opasnost zloupotrebe namještanja i smještanja pojedincima. Imam utisak da ne samo Vi nego i na to sam ukazivao i kad smo usvajali nedavno Izmjene i dopune krivičnog zakonika u ovoj državi niko izgleda i o elektronskim komunikacijama ozbiljno ne vodi računa i o toj strani. Jeste da smo mi mala zemlja, jeste možda činjenica da nijesmo baš previše interesantni za te strukture, ali znate kako je nikad se ne zna. Interesuje me da li ste i u kojoj mjeri makar u tom tehničkom i tehnološkom smislu pokušali da obezbijedite pojedinca, vlasnika putne isprave od moguće zloupotrebe i krađe identiteta. Zahvaljujem.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech