Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. 220 Dame i gospodo, Na samom početku moram da pohvalim mojeg druga, prijatelja, gospodina potredsjednika Branka Radulovića, da veoma dobro vodi sjednice, veoma su mu na mjestu upadice, kratke, efektne i poručujem gospodinu Krivokapiću da su njegove upadice dugačke i sa jasnom političkom tendencijom, što ne znači da gospodin Radulović ne šalje poruke koje su u interesu svih građana.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech